Política de Privacitat

 

D’acord amb  el que està previst en la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament  Europeu  i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la Llei Orgànica  3/2018,de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, a continuació t’ informem  dels termes de la política de  privacitat del bloc https://elmiquelet.cat/ . Et  recomanem que en facis una atenta lectura, i que si tens qualsevol dubte  o ens vols fer algun comentari, contactis amb nosaltres  enviant-nos  un correu a  simon_schumi@hotmail.com

1.Identificació del  responsable del tractament

El responsable del tractament de les teves dades és:

SIMON VALL-LLOSERA SIMON

NIF 40350428X

C/Pare  Lluís Roders, 25

17430 Santa Coloma de Farners

Adreça electrònica de contacte simon_schumi@hotmail.com

 

2.Categoria de Dades 

En compliment del principi  de minimització de  dades, només  et demanarem i tractarem  les dades necessàries per a la realització de les finalitats informades. A continuació detallem les categories de dades que tractem:

Condició

Tipus  de Dades

Finalitats  del  tractament

Usuari web

Identificatives  de la connexió: adreça IP

-Identificació de l’usuari/a.

Contacte

Identificatives ( nom, adreça electrònica)

-Gestió administrativa de  les  consultes efectuades.

Comentar els nostres articles

Identificatives(nom, adreça  electrònica)

-Publicar  els teus comentaris en el nostre bloc.

 

3.Origen de  les dades

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat/da, que garanteix  la seva veracitat  i autenticitat. https://elmiquelet.cat   no assumirà  cap mena de responsabilitat per  la  inexactitud o manca de  veracitat de les dades rebudes, reservant-nos expressament l’exercici de qualsevol acció que ens pogués  correspondre per fer valdre els  nostres drets.

4.Termini de conservació de les dades

Les teves dades personals només es conservaran el temps indispensable per a la realització de les finalitats per les que te les vàrem  sol·licitar, i que t’hem descrit amb anterioritat,  sempre que no hagis revocat amb anterioritat  el  consentiment per  el seu tractament, o la Llei estableixi un termini superior de conservació. Recorda  que en aquells casos que hagis publicat  algun comentari en el nostre bloc,  sempre tens l’opció de  cancel·lar la resposta.  En aquells casos  en els que  les  teves dades  s’hagin de conservar, seran degudament bloquejades per garantir-ne la seva confidencialitat.

5.Finalitats del tractament

-Gestió de consultes i de la teva participació en el nostre bloc com a comentarista.

6.Bases legitimadores  del tractament

-El  teu consentiment  exprés.

-El nostre interès legítim en el compliment de la legalitat.

7.Cessió de dades

Le teves dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi la llei, ens ho requereixin les autoritats  competents en els termes i condicions establertes  legalment, o sigui necessari per a complir amb la finalitat del tractament. En aquests casos,  vetllarem el compliment de  totes aquelles mesures d’ índole  tècnica i organitzativa  necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat  i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa.

7.1.Enllaços  de tercers

https://elmiquelet.cat conté enllaços  a aplicacions de tercers, com per exemple Facebook, twitter o Youtube. El nostre bloc  no emmagatzema cap tipus d’informació  en relació a aquestes transmissions.  Recorda  que  aquests tercers tenen les seves pròpies polítiques de privacitat,  dels termes de les quals no assumim cap mena de responsabilitat, ni dona dret a cap mena d’indemnització  per la nostra part. Llegeix detingudament els seus termes, i en cas de  disconformitat, no els utilitzis.

8.Drets

En qualsevol moment podràs sol·licitar l’accés a les teves dades, per saber  si les tractem o no , i si les tractem, quines són i amb quines finalitats. També  tens dret a:

  • Sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes .
  • Sol·licitar la supressió de les teves dades personals en els circumstàncies previstes en la normativa.
  • Sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades personals; en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Oposar-se al tractament de les teves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles 
  • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.
  • Si consideres que no hem atès correctament les teves sol·licituds pots presentar una reclamació davant l’ Autoritat de Control competent.

8.1.Quin és el procediment per exercir els teus drets?

Aquest procediment és gratuït, i únicament hauràs d’enviar-nos un correu electrònic  a simon_schumi@hotmail.com adjuntant copia del teu DNI i posant en  l’assumpte “Ref. RGPD”.  Tan aviat  ens arribi la teva sol·licitud, la tramitarem  i obtindràs la  resposta en el termini màxim d’ un mes.  

9.Cookies

La nostra web utilitza cookies . Pots consultar la nostra política de cookies  a la  nostra web.

10.Mesures de seguretat implementades

El bloc https://elmiquelet.cat  tractarà les teves dades de forma absolutament confidencial i complint amb el  deure de secret respecte les mateixes, de conformitat amb el que preveu la normativa de protecció de dades d’aplicació, en especial l’ article  32 del RGPD; adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les teves dades i n’ evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposades. En particular, https://elmiquelt.cat   ha d’adoptat les pertinents i obligatòries mesures establertes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, relatives a : funcions i obligacions de personal, registre d’esdeveniments, gestió de suports i documents, control d’accés, identificació i autenticació, còpia de seguretat i recuperació. No obstant això, en altres casos, adoptarem les mesures necessàries i obligatòries d’acord amb les normatives locals. La documentació estarà disponible a petició de l’usuari o client emprant els canals habituals de contacte.

11.Canvis en la Política de Privacitat

https://elmiquelet.cat , es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedent , i/o quan  el responsable del tractament ho consideri  oportú. Totes les modificacions es publicaran en el nostre bloc per tal que puguis  estar informat/da.

Última actualització 05 d’octubre de 21

©2021.www.elmiquelet.cat.Tots els drets reservats.

 

Pàgina web creada per filmultimedia.com